Category: животные

Category was added automatically. Read all entries about "животные".

ФАРМАЦЕВТЫpharmacy [фармаси] (англ.), farmacia [фармачия] (ит.), φαρμακείο [фармакио] (гр.) - аптека.
Тысячелетиями лечили змеиными и иными ядами, равно как продавали отсасывающих кровь пиявок.

porrua [порруа] (баск.) - пиявка, кровосос;
porrulauk [порру-лаук] (эст.) - пиявка, кровосос;
purəm [пурэм] (мокш.) - гнида, вошь; пиявка;
féreg [ферег] (венг.) - червь, насекомое, вредитель;
vermin [вермн] (арх. фр.) - червь, моль, клещ;
vermin [вермин] (англ.) - вредитель;
varmas [вармас] (арх. лит.) - насекомое, комар;
вермие (арх. рус.) - насекомые, саранча, черви;
vermi [верми] (ит.) - черви, глисты;
vermis, uermis [вермис, уэрмис] (лат.) - червь;
worm [ворм] (англ., нидерл., фриз.), Wurm [вурм] (нем.), ormr [ормр] (арх. сканд.) - червь, глист;
wyrm, wurm [вурм] (арх. англ.), waurms, waurnis [ваурмс, ваурнис] (гот.) - змей, дракон, червь.

paarma, paarmas [паарма, паармас] (фин., водск., ижор.), parm, р.п. parmu [парм, парму] (эст.), pārmaz [паармаз] (ливон.), puarmu [пуарму] (карел.), puorma, puarm [пуорма, пуарм] (людиков.), parm [парм] (вепс.) - слепень, овод;
барма, бармак, парма, пармак (онежск. рус. диалекты) - слепень, овод;
boaro [боаро] (сев. саам.), boårüve (вост. саам.) - слепень, овод;
puromo, promo (эрз.), purom, ‘purəm (мокш.), pormo [пормо] (вост. мари), parms, parmy (зап. мари), pirǝm [пирэм] (хант.) - слепень, овод;
brimissa, brēmse, breme, brema [бримисса, бреемзе, бреме, бреема] (арх. нем.), Breeme [брееме] (бавар. диал.), Bremse [брэмзе] (нем.), brimzen [бримзен] (фриз.), brimse [бримсe] (арх. англ.), brimsa [бримса] (исл.), bremser [бремсер] (дат., норв.), broms [бромс] (шв.) - слепень, овод;
brize [бриз] (фр.) - слепень, овод;
berne [берне] (порт.) - слепень, овод;
பிரமரம் [piramaram; пирамарам] (тамил.) – пчела, шмель;
भ्रमर [bhramara; бхрамара] (санскр.), భ్రమరము [bhramaramu; бхрамараму] (телугу), ভ্রমর [bhramara; бхрамара] (бенгал.), भँवरा [bhãvrā], भौंरा [bhanvarā] (хинди) – большая чёрная пчела, шмель.

См. далее - ПИР и ПАРАЗИТЫ: https://anti-fasmer.livejournal.com/347669.htmlСр. VEREIMEJA [ВЕРЕ-ИМЕЯ] (эст.), VERENIMIJÄ [ВЕРЕН-ИМИЯ] (фин.) - пиявка, досл. кровосос:
veri, vere, verd [вери, вере, верд] (эст.), veri [вери] (фин., карел., водск., ижор., вепс., чуд.), ve’r [вер] (ливон.), varra [варра] (саам.), veŕ [верь] (эрзянск.), ver [вер] (мокш.), βür [вюр] (мари), vir [вир] (удм., коми), wur [вур] (хант.), wiγǝr [виэр] (мансийск.), vér [вер] (венг.) - кровь:
https://anti-fasmer.livejournal.com/108115.html
+ ime(ma), ima(ma) [име(ма), има(ма)] (эст.), i’mmõ [иммы] (ливон.), imiä [имиа] (водск.), imeä [имеа] (фин.), immiiä [иммииа] (ижор.), imie [имие] (карел.), ime(dä) [име(дя)] (чудск.), ime(da) [име(да)] (вепс.), emtä [эмтя] (вост. хант.), van emik (венг.) - сосать, высасывать, всасывать, впитывать, поглощать, вскармливать:
https://anti-fasmer.livejournal.com/108773.html .

См. далее (возможны контаминации): WORM, ARM, HARM: https://new-etymology.livejournal.com/9715.html

Кальки:
лечить
<-> ლეკი [lek'i] (груз.) - пиявка;
leech [лиич] (англ.), lijk [лийк] (нидерл.), lik [лик] (пол.) - пиявка, кровопийца;
lohe (эст.), lәü, ләү (тат.), лехь (ингуш.), благъо́ (адыг.) – змей, дракон:
https://anti-fasmer.livejournal.com/536178.html

cure [кьюэ] (англ.), curare [кураре] (ит.) - лечить
<-> hirudo [хирудо] (лат.), 蛭 [Hiru; хиру] (яп.) - пиявка, кровосос;
корт (тат.), kurt [курт] (тур.), qurd [курд] (азер.), qurt [курт] (узб.), құрт (каз.), курт (кирг.), gurçuk (туркм.) - червь:
https://new-etymology.livejournal.com/157037.html

медицина; medicinа [медичина] (ит.), remedy [ре-меди] (англ.) - лекарство
<-> madu, р.п. mao, арх. mau [маду, мао, мау] (эст.), mato [мато] (водск., фин.), mado [мадо] (ижор., людик., вепс.) - змея;
mado, made [мадо, маде] (арх. нем.), maþa (гот.) - змея;
змиорка (болг.) - угорь;
змiй, змей, змея (общесл.);
могой (монг.) - змея, угорь;
maoa [маоа] (маори) - змея;
[mwhaay; муэй] (бирманск.) - змей, змея.
См. МАТ. Змеиный экспресс-анализ для Мизулиной. https://anti-fasmer.livejournal.com/314790.html


змейка-символ-медицинской-25798492.jpg

OWL и ФИЛИНpöllö [пёлло] (фин.), päll, р.п. pällu [пялль, пяллу] (эст.), pullo [пулло] (вепс.) - филин, сова, сыч;
pelėda [пеледа] (лит.) - филин, сова, сыч;
उल्लू [Ullū; уллуу] (маратхи, непал.), ਉੱਲੂ [Ulū; улуу] (панджаби), उल्लू [ulloo; уллоо] (хинди) - филин, сова, сыч;
үүлө [üülö] (монг.) - филин, сова, сыч;
buljina [бульина] (босн.) - филин, сова, сыч;
филин (рус.), фи́лим (вятск. диал.), хилин (арх. рус.) - филин, сова, сыч;
nhylluan [нхуллуан] (уэльс.) - филин, сова, сыч;
owl [аол] (англ.), ule [уле] (арх. англ.), uil [уил] (нидерл.), uwila [увила] (арх. нем.), Eule [ойле] (нем.), ûle (фризск.), ugla [угла] (исл., арх. сканд.), uggla [уггла] (шв.), ugle [угле] (дат., норв.) - филин, сова, сыч;
ulula [улула] (лат.), òliba [олиба] (каталан.) - филин, сова, сыч.

huile, р.п. huilge [хуиле, хуильге] (эст.) - ауканье, гуканье, гик, клик, уханье, уканье, гудок (напр., öökulli huilged - уханье филина; ahisarve huilged - охотничьего рожка гудки);
hõila(ma) [хыйла(ма)] (эст.), hoilata [хойлата] (фин., карел.) - аукнуть, ухнуть, гукнуть, гикнуть, кликнуть; huilga(ma) [хуйльга(ма)] (эст.) - аукать, гукать, гикать, кликать, перекликаться, гудеть, ухать, трубить (напр., lähedal huilgas öökull - недалеко ухал филин);
ululare [улуларе] (лат.) - выть, кричать, вопить, громко плакать.

howl [хаул] (англ.) - вой, завывание, рёв, стон, вытьё; гл. выть, взвыть, подвывать, завывать, реветь, стонать, громко плакать.

хула, хулить;
yell [йелл] (англ.) - кричать, вопить, ругать;
gellen [гелен] (нем.) – резко звучать;
galan [галан] (нем.) – петь;
Ср. Nachtigall (нем.), nightingale (англ.) – соловей (досл., "ночной певун").
Ср. seagull [си-галл] (англ.) - морская чайка ("крикун");
Ср. галай (укр.) - крикун.

См. голос, голосить: https://new-etymology.livejournal.com/32530.html

КОРА

koor, р.п. koore [кор, кори] (эст.), keri, kere [кери, кере] (арх. эст.), kuōŗ [куоорь] (ливон.), koori, keri [коори, кери] (водск., ижор.), kaarna [каарна] (фин.), kuori [куори] (фин., карел.), kuoŕ [куорь] (чуд.), koŕ [корь] (вепс.), garra [гарра] (саам.), ki̮rś [кырш] (коми), кар (хант.), χurəp [хуреп] (манс.), kéreg, арх. kér [керег, кер] (венг.), kür (мари), kur (удм.), kor (коми), keŕ, керь (эрз.), ker, kär, кяр (мокш.), kēr (манс.), kar (хант.) - кора, корка, кожица, кожура, шкурка, шелуха, скорлупа, оболочка, покров; также пенки, сливки;
koori(ma) [коори(ма)] (эст.), kuoria [куориа] (фин.), χŏr- (хант.), χira- (ненецк.), ki̮rǝ- [кырэ] (селькуп.), kə̑r- (камас.) - счищать, сдирать, обдирать, лущить;
кора, корка (общесл. покров, оболочка, древесная кора); короста (струпья на коже);
cork [корк] (англ.) - кора, луб, кора пробкового дуба, пробковый слой, пробка, поплавок; korst [корст] (норв.), crust [краст] (англ.) - кора, корочка;
corium, corius [кориум, кориус] (лат.), cuero [куэро] (исп.), cuir [кьуир] (фр.) - кожа, шкура;
kursa [курса] (хетт.) - кожа;
[kŕ̥ttiṣ] (санскр.) - кожа, шкура;
чкъор (ингуш.) - кожура, скорлупа, слой; чкъорг (ингуш.) - кора, корка; чIор (ингуш.) - оболочка; коаст(й) (ингуш.) - кора, слой;
氷[Kōri; коори] (яп.) – лёд (напр., 薄い氷 [usui kōri; усуи коори] (яп.) - тонкий лёд (т.е. "узкая корка");
qara [кара] (кечуа) - кожа, шкура, кожура, кора, скорлупа; [соо, со; коо, ко] (майя) - кора; сдирать кору: https://trueview.livejournal.com/175180.html .ВЫ — это МЫ, а МЫ — это ВЫ.ГРАММАТИКА и ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ — это явно искусственные надстройки (и это то главное, что позволяет разносить языки в различные "семьи").

Базисная лексика же, "строительный материал" — едина по всему миру. Вопрос только, КТО занимался этим строительством ("и сойдЁМ же, и смешаем их языки"). КТО решал, что одно и то же слово у кого-то будет означать "рука", а у кого-то "нога"; или что одно и то же слово у кого-то будет означать "лиса", у кого-то "волк", а у кого-то просто "вор"?

Collapse )

ЯД ГАДюки и АД


«Гадюки — змеи, чье название отождествляется со злом, оно стало именем нарицательным для всех рептилий («гадов»): http://animalsglobe.ru/gadyuki/

И не ГАДЫ ли, змеи, в основе крылатой идиомы Raining CATS and DOGS (З.Ы. изначально интерпретировал чисто как "идут оСАДки и ДОЖДЬ": https://new-etymology.livejournal.com/14204.html ) ?

«...Самый известный дождь из змей произошел в Центральной Америке в начале 1877 года. Тогда на улице города Мемфис с неба посыпались змеи. Местные жители были в ужасе от такого явления и связывали это событие с небесной карой

Это и библейский сюжет: «...наслал Бог на моисеевых людей наказание - дождь из ядовитых змей. Много людей погибло от укусов змей.»Collapse )

САКРАЛЬНЫЙ СКАРАБЕЙ

SAKARA [САКАРА] (фин.) - олений рог.

+ pää [пяя] (фин.) - голова -> sakara pää [сакара пяя] ~ скарабей.


сравнение со скарабеем - из работы FINNO-EGYPTIAN CULTURAL ORIGINS OF THE OLD WORLD, by Sigurd Wettenhovi-Aspa, 1936 (346 MB): https://cloud.mail.ru/public/FPLa/n6nkSZWH2


фотоколлаж из исследований М.Наддео https://www.michelangelonaddeo.com/

Collapse )

ЛАСТОЧКА и ее ЛАСТОвидный хвостЛАСТОЧКА использует ЛАСТОВИДНЫЙ хвост как руль боковых поворотов (характерная особенность именно ласточки); общесл. ласточка, ластовка, ластовицаа - НЕ "ласковая" от гл. ластиться (ласкаться), как предположил Трубачёв, и НЕ "быстрая", якобы от лит. lakstaũ, lakstýti "летать", lakstùs "быстрый", лтш. lakstît - как предположил Фасмер.

ЛАСТА (саам., арханг. диал.) - ЛИСТ; задняя лапа тюленя.
З.Ы. отсюда ласта, ласты - в анатомии веслообразные конечности, выполняющие функцию органов движения, рулей глубины и поворота у морских черепах, пингвинов, тюленей, моржей, китов; в спорте - приспособление (той же формы) для плавания.Collapse )

ДА

Если и есть первоосновы — то в китайском. Сравните, насколько богаче насыщено вариациями близких значений ДА в китайском (при том, что у нас это просто частица согласия).


http://www.chinese-russian.com/zd/zi/7b54/

да (общесл., =конечно; частица, связанная с согласием);
答 [dā, dá; даа] (кит.) - отвечать, давать ответ, отвечать взаимностью; арх. значения также: поклониться в ответ, нанести ответный визит, соглашаться, согласиться, погасить долг, вернуть долг; 答应 [dā yìng; даа йинг] (кит.) - обещать, соглашаться, отвечать (по договору), соблюдать (соглашение); 应答 [yìng dā; йинг даа] (кит.) - отвечать, давать ответ, отвечать в ответ, реагировать, возвращаться; N.B. этот же корень в глаголах 答复, 答覆 и т.д.;
道谢 [Dàoxiè; дао цье] (кит.) - благодарить, выражать благодарность (досл., "дорожная благодарность"); Ср.due [дью] (англ.), dû [дю] (фр.) - должен; duty [дьюти] (англ.), dazio [дацио] (ит.) - пошлина); Ср. danke [данке] (нем.), thanks [θенькс] (англ.), tack [так] (шв.), дякую (укр.), dziękuję [дзенькуе] (пол.) - спасибо; danken [данкен] (нем.), to thank [θеньк] (англ.), tacka [такка] (шв.) - благодарить; Ср. так (укр.), tak (пол.) - да.
对 [Duì, тёй, той] (кит.) – да (один из вариантов); правый.

дьяа (людик., чудск.) - да.

Ср. с переходом -Д- в -Й-:
ja [йа] (эст., фин., водск, ижор., ливон.) - да;
jā [йаа] (лтш.) - да;
ja [йа] (нем., шв.), yes [йес] (англ.) - да;
ya [йа] (тур.), иә (каз.), әйе (тат.) - да;
oui [уи] (фр.) - да;
ua [уа] (майя) - если, да.

БЕРЛОГА, этимологияберлога (рус.) - зимовочное укрытие медведя в естественных условиях; берлогами также называют норы других млекопитающих;
brlòg, р.п. brlǫ́ga (словен., по Фасмеру) - пещера, убежище;
brloh (чеш., по Фасмеру) - логово; хибара;
берлога (укр., по Фасмеру), borɫoh, barɫog (лужиц., по Фасмеру), barɫóg, р.п. barɫogu (пол., по Фасмеру) - соломенная подстилка, скверная постель; мусор, нечистоты;
бр́лог, брльог (сербохорв., по Фасмеру) - свинарник, логово, мусорная свалка;
бърлок (болг., по Фасмеру) - мусор, мутные помои.


Про берлогу нужно рассматривать всю гамму значений:

1) что это не обязательно медвежье логово, но нора и других животных;

2) что в других славянских языках имеется целая гамма значений, в целом сводящихся к семантике «грязное место», «нечистая дыра»:
Это агглюнативное слово, остаток из агглюнативных языков (таких как, в частности, тюрко-угро-финские).

Первая часть в слове БЕРЛОГА связана либо (А) с нечистой силой, грязью, либо с (Б) однокоренными именами дьяволов во плоти (и волков, и медведей).

Collapse )

ЧЕКАчека́ - "затычка", диал. чекот – то же (Даль). Не получило до сих пор этимологии. Неубедительно предположение Шефтеловица (WZKМ 34, 219) о родстве с чека́н и нов.-перс. čakuš "молот". Неприемлемо и сближение с нов.-в.-н. Stесkеn "палка", Steckfeder (Горяев, ЭС 409).
https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-15490.htm

чъуг (ингуш., чечен.) - кольцо, перстень, обод, оборот, круг; серьга; крюк, крючок (дверной) (напр., ч1уг йолла закрыть на крючок; звено (цепи);
чъега, чиг (ингуш.), c’,е:ga, чъега (чечен.) - замок (дверной); чикагъий (даргин.) - закрыть.

hook [хуук] (англ.) - крюк, засов, зуб.

ਚੱਕਾ [cakkā] (панджаби), চাকা [caka] (бенгал.), चाक [cāk] (маратхи) - колесо.

suge [суге] (баск.) - змея;
siug, р.п. siu, ч.п. siugu [сиуг, сиу, сиугу] (эст.), tsiug [чиуг] (юж.-эст.), čūska [чуска] (лтш.) - змея.

suikia [суикиа] (водск.) - острый; tšuikula [чуикула] (карел.) - острый предмет;
釘[kugi; куги] (яп.) - гвоздь.

[Spoiler (click to open)]Ср. со ртом, пастью, челюстью, скулой, щекой - тем, чем жуют:
tśuko, tśukko [чуко, чукко] (вырусск. диал. эст.) - рот, пасть: https://synaq.org/index.php?vaade=raamat&syna=suu&saada.x=12&saada.y=38&suund=ev ;
щока (укр.), щека (рус.) - боковая часть лица от скулы до нижней челюсти; szczeka, szczęka [щека, щенка] (пол.), пащека (укр., блр.) - пасть, скула, челюсть; пащека (блр., по Фасмеру) - челюсть, нижняя челюсть; SIC щека - не общеславянское слово;
cheek [чиик] (англ.) - щека;
jaw [джё] (англ.) - челюсть;
jag' [жакх] (узб.), жақ (каз.) - челюсть.


См. ЩУКА, ХЕК, АКУЛА, ОКУНЬ и их не менее хищные родственники: https://new-etymology.livejournal.com/125199.html